Ogłoszenia / komunikaty

Rozstrzygnięciu konkursu grantowego „Rozwój kultury w województwie pomorskim w roku 2021 – wsparcie zadań dotacją do 40 000 zł (II nabór)”

06.07.2021

Zarząd Województwa Pomorskiego podjął uchwałę nr 638/264/21 w sprawie zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych województwa pomorskiego obejmujących wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w zakresie otwartego konkursu ofert pod nazwą „Rozwój kultury w województwie pomorskim w roku 2021 – wsparcie zadań dotacją do 40 000 zł (II nabór)” wraz z udzieleniem dotacji z budżetu województwa pomorskiego na rok 2021.

Do pobrania