Ogłoszenia / komunikaty

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na rozwój turystyki i krajoznawstwa w 2024 r.

15.03.2024

Informujemy o rozstrzygnięciu przez Zarząd Województwa Pomorskiego, uchwałą nr 337/532/24 z dnia 14 marca 2024 r., otwartego konkursu ofert pod nazwą „Rozwój turystyki i krajoznawstwa w województwie pomorskim w roku 2024 – wsparcie zadań dotacją do 20 000 zł”

Treść uchwały nr 337/532/24 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 14 marca 2023 r. sprawie rozstrzygnięcia konkursu i zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadania publicznego województwa pomorskiego w zakresie otwartego konkursu ofert „Rozwój turystyki i krajoznawstwa w województwie pomorskim w roku 2024 – wsparcie zadań dotacją do 20000 zł” wraz z udzieleniem dotacji z budżetu województwa na rok 2024 wraz z załącznikami i stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

W razie pytań dotyczących podpisywania umów prosimy o kontakt: Małgorzata Wojtowicz, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament Turystyki, tel. 58 3268356; e-mail: m.wojtowicz@pomorskie.eu

Do pobrania