• Strona główna
  • Ogłoszenia / komunikaty
  • Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na rozwój turystyki i krajoznawstwa w 2023 r.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na rozwój turystyki i krajoznawstwa w 2023 r.

Zarząd Województwa Pomorskiego rozstrzygnął, uchwałą nr 249/435/23 z dnia 9 marca 2023 r., otwarty konkurs ofert pod nazwą „Rozwój turystyki i krajoznawstwa w województwie pomorskim w roku 2023 – wsparcie zadań dotacją do 20 000 zł”

Treść uchwały nr 249/435/23 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 9 marca 2023 r. sprawie rozstrzygnięcia konkursu i zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadania publicznego województwa pomorskiego w zakresie otwartego konkursu ofert „Rozwój turystyki i krajoznawstwa w województwie pomorskim w roku 2023 – wsparcie zadań dotacją do 20000 zł” wraz z udzieleniem dotacji z budżetu województwa na rok 2023 wraz z załącznikami z stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

W razie pytań dotyczących podpisywania umów prosimy o kontakt: Małgorzata Wojtowicz, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament Turystyki, tel. 58 3268356; e-mail: m.wojtowicz@pomorskie.eu