Ogłoszenia / komunikaty

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na rozwój turystyki i krajoznawstwa w 2021 roku

22.03.2021

Informujemy o rozstrzygnięciu przez Zarząd Województwa Pomorskiego, uchwałą nr 266/234/21 z dnia 18 marca 2021 r., otwartego konkursu ofert pod nazwą „Rozwój turystyki i krajoznawstwa w województwie pomorskim w roku 2021 – wsparcie zadań dotacją do 20 000 zł”.

 

Treść uchwały nr 266/234/21 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 18 marca 2021 r. wraz z listą beneficjentów (będącą załącznikiem do niej) stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

W razie pytań dotyczących podpisywania umów prosimy o kontakt:

Małgorzata Wojtowicz
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Turystyki
tel. 58 3268356
e-mail: m.wojtowicz@pomorskie.eu

 

Do pobrania