Ogłoszenia / komunikaty

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji w 2021 roku zadań publicznych Samorządu Województwa Pomorskiego obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia

07.09.2021

Zarząd Województwa Pomorskiego, w dniu 7 września 2021 r. podjął Uchwałę Nr 866/282/21 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji w 2021 roku zadań publicznych Samorządu Województwa Pomorskiego obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej. Uchwała Nr 866/282/21 wraz z listą podmiotów, którym udzielona zostanie dotacja oraz listą ofert odrzuconych stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia

Do pobrania