Ogłoszenia / komunikaty

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert i zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji w 2022 roku zadań publicznych Samorządu Województwa Pomorskiego obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej

23.06.2022

Zarząd Województwa Pomorskiego, w dniu 23 czerwca 2022 r. podjął Uchwałę Nr 640/363/22 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji w 2022 roku zadań publicznych Samorządu Województwa Pomorskiego obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej. Uchwała Nr 640/363/22 wraz z listą podmiotów, którym udzielona zostanie dotacja oraz listą ofert odrzuconych stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia.

Do pobrania