Ogłoszenia / komunikaty

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

21.05.2024

Zarząd Województwa Pomorskiego, w dniu 21 maja 2024 podjął Uchwałę Nr 596/549/24 z dnia 21 maja 2024 roku o zmianie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji w 2024 roku zadań publicznych Samorządu Województwa Pomorskiego obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej.

Uchwała nr 596/549/24 wraz z listą podmiotów, którym udzielona zostanie dotacja stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia

Do pobrania