Ogłoszenia / komunikaty

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

10.05.2024

Zarząd Województwa Pomorskiego, w dniu 9 maja 2024 podjął Uchwałę Nr 549/546/24 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji w 2024 roku zadań publicznych Samorządu Województwa Pomorskiego obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej.

Uchwała nr 549/546/24 wraz z listą podmiotów, którym udzielona zostanie dotacja oraz lista ofert odrzuconych stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia

Do pobrania