Ogłoszenia / komunikaty

Rozstrzygnięcie konkursu w zakresie wzmacniania aktywności obywatelskiej

28.04.2022

Zarząd Województwa Pomorskiego, 28 kwietnia 2022 roku podjął Uchwałę nr 419/348/22 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadania „Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, realizujących projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych z zakresu zadań publicznych określonych w Programie Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2022 w zakresie wzmacniania aktywności obywatelskiej w obszarach: integracja i pomoc społeczna, rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – wspieranie rozwoju partnerskiej współpracy pomiędzy samorządami lokalnymi a podmiotami świadczącymi usługi aktywizacji i integracji na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, promocji i organizacji wolontariatu, działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3”.

 

Do pobrania