Ogłoszenia / komunikaty

Rozstrzygnięcie konkursu w zakresie pomocy społecznej w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie

05.04.2022

Zarząd Województwa Pomorskiego, 5 kwietnia 2022 roku podjął Uchwałę nr 322/341/22 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadania Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2022 w sferze zadań publicznych, obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób przebywających na terenie województwa pomorskiego w związku z trwającymi działaniami wojennymi w Ukrainie.

Do pobrania