Ogłoszenia / komunikaty

Rozstrzygnięcie konkursu ofert Rozwój kultury w województwie pomorskim w roku 2021

18.03.2021

Zarząd Województwa Pomorskiego podjął uchwały nr 254/233/21 i 255/233/21 w sprawie zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych województwa pomorskiego obejmujących wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w zakresie otwartych konkursów ofert „Rozwój kultury w województwie pomorskim w roku 2021 – wsparcie zadań dotacją od 40 000 zł”  oraz „Rozwój kultury w województwie pomorskim w roku 2021 – wsparcie zadań dotacją do 40 000 zł” wraz z udzieleniem dotacji z budżetu województwa pomorskiego na rok 2021.

Do pobrania