Ogłoszenia / komunikaty

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

24.04.2024

Zarząd Województwa Pomorskiego Uchwałą nr 499/543/24 z dnia 23 kwietnia 2024 r. ogłasza rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2024 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

Do pobrania