Ogłoszenia / komunikaty

Rozstrzygnięcie konkursu o doradztwie, mentoringu, organizacji szkoleń i warsztatów oraz organizacji powiatowych spotkań sieciujących

26.08.2021

Zarząd Województwa Pomorskiego, 26 sierpnia 2021 roku podjął Uchwałę nr 835/279/21 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadania publicznego Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2021 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 pkt 1-33 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pn. „Wspieranie prowadzenia i rozwoju powiatowych Centrów Wsparcia dla pomorskich organizacji pozarządowych m.in. w zakresie doradztwa, mentoringu, organizacji szkoleń i warsztatów oraz organizacji powiatowych spotkań sieciujących.”

Do pobrania