Ogłoszenia / komunikaty

Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadania Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2023 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego

11.10.2023

Zarząd Województwa Pomorskiego Uchwałą nr 1197/488/23 z dnia 11 października 2023 r. ogłasza rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadania Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2023 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

Do pobrania