Ogłoszenia / komunikaty

Rozstrzygnięcie konkursu i zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadania Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2022 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie promocji i organizacji wolontariatu

07.06.2022

Rozstrzygnięcie konkursu i zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadania Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2022 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie promocji i organizacji wolontariatu pn. „Promowanie idei wolontariatu i wspieranie działań wolontarystycznych pomorskich organizacji pozarządowych na poziomie wojewódzkim i międzynarodowym”

Do pobrania