Ogłoszenia / komunikaty

Rozstrzygnięcie konkursu i zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadania publicznego Województwa Pomorskiego w sferze obejmującej działalność pożytku publicznego

06.04.2022

Zarząd Województwa Pomorskiego rozstrzyga konkurs i zleca organizacjom pozarządowym realizację zadania publicznego Województwa Pomorskiego w sferze obejmującą działalność pożytku publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym wraz z udzieleniem dotacji z budżetu województwa na rok 2022.

Do pobrania