Ogłoszenia / komunikaty

Rozstrzygnięcie konkursu i zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadania publicznego w sferze obejmującej działalność pożytku publicznego

09.03.2023

Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 9 marca 2023 roku podjął Uchwałę Nr 252/435/23 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadania publicznego w sferze obejmującej działalność pożytku publicznego w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. „Upowszechnianie i promowanie polityki senioralnej oraz działalności seniorów” wraz z udzieleniem dotacji z budżetu województwa na rok 2023.

Treść Uchwały Nr 252/435/23 z dnia 9 marca 2023 (wraz z załącznikami) stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Do pobrania