Ogłoszenia / komunikaty

Rozstrzygnięcie II naboru otwartego konkursu ofert i zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji w 2021 roku zadań publicznych

12.10.2021

Zarząd Województwa Pomorskiego, w dniu 12 października 2021 r. podjął Uchwałę Nr 974/292/21 w sprawie rozstrzygnięcia II naboru otwartego konkursu ofert i zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji w 2021 roku zadań publicznych Samorządu Województwa Pomorskiego obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej

Uchwała Nr 974/292/21 wraz z listą podmiotów, którym udzielona zostanie dotacja oraz listą ofert odrzuconych stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia.

Uchwała_974_292_21

załącznik_nr_1__do_uchwały

załacznik_nr_2__do_uchwały