Ogłoszenia / komunikaty

Rozstrzygnięcie i zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadania publicznego w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

08.07.2021

Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 8 lipca 2021 roku podjął uchwałę Nr 661/265/21w sprawie rozstrzygnięcia i zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadania publicznego w sferze obejmującej działalność pożytku publicznego w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. „Upowszechnianie i promowanie polityki senioralnej oraz działalności seniorów” wraz z udzieleniem dotacji z budżetu województwa na rok 2021.

Do pobrania