Ogłoszenia / komunikaty

Rozstrzygnięcia konkursu wspieranie powiatowych Centrów Wsparcia

21.07.2022

Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 21 lipca 2022 roku podjął Uchwałę Nr 727/371/2022 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i zlecenia organizacji pozarządowej realizacji zadania Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2022 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 pkt 1-33 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, pn. „Wspieranie powiatowych Centrów Wsparcia dla pomorskich organizacji pozarządowych m.in. w zakresie doradztwa, mentoringu, organizacji szkoleń i warsztatów oraz organizacji spotkań sieciujących”.

uchwała ZWP Nr 727-371-22 rozstrzygnięcie konkursu – wspieranie powiatowych Centrów Wsparcia  (pdf)

uchwała ZWP Nr 727-371-22 rozstrzygnięcie COPy (Word)