Ogłoszenia / komunikaty

Rozstrzygnięcia konkursu na prowadzenie mieszkania wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną w gminie Sierakowice

21.07.2022

Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 21 lipca 2022 roku podjął Uchwałę nr 726/371/22w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych na terenie województwa pomorskiego  w obszarze wsparcia osób niepełnosprawnych – prowadzenie mieszkania wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną w Gminie Sierakowice w ramach projektu pn. „Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w trybie konkursowym, 84,28% EFS, 15,72% budżet państwa.

 

uchwała o rozstrzygnięciu 21.07.2022