Ogłoszenia / komunikaty

Powołanie Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

14.01.2022

Zarząd Województwa Pomorskiego, Uchwałą nr 38/317/22 z 13 stycznia 2022 r. powołał Komisję Konkursową opiniującą wnioski złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2022 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Do pobrania