Ogłoszenia / komunikaty

otwarty konkurs ofert na realizację zadania samorządu województwa pomorskiego w zakresie pomocy społecznej

06.02.2024

Zarząd Województwa Pomorskiego Uchwałą nr 134/520/24 z dnia 6 lutego 2024 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania samorządu województwa pomorskiego w roku 2024 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

Uchwała ZWP 134-520-24 ogłoszenie konkursu pomoc społeczna

Załącznik Nr 1 do uchwały ZWP 134-520-24 ogłoszenie konkursu pomoc społeczna

Załącznik Nr 2 do uchwały ZWP 134-520-24 wzór oferty

Załącznik do Ogłoszenia karta oceny