• Strona główna
  • Ogłoszenia / komunikaty
  • Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2023 w sferze zadań publicznych

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2023 w sferze zadań publicznych

Zarząd Województwa Pomorskiego Uchwałą nr 1073/478/23 z dnia 5 września 2023 r. ogłasza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2023 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób pn. „Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej poprzez łagodzenie skutków ubóstwa i wspieranie programów o charakterze ponadlokalnym na rzecz wyjścia z trudnych sytuacji życiowych”.