Ogłoszenia / komunikaty

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych województwa pomorskiego

16.03.2023

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych województwa pomorskiego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Do pobrania