Ogłoszenia / komunikaty

Otwarty konkurs ofert

07.03.2024

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 roku przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych województwa pomorskiego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Do pobrania