Ogłoszenia / komunikaty

Otwarty konkurs ofert

23.01.2024

Zarząd Województwa Pomorskiego Uchwałą nr 75/516/24 z dnia 23 stycznia 2024 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2024 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Do pobrania