Ogłoszenia / komunikaty

Ogłoszenie w sprawie realizacji w roku 2022 zadania publicznego pod nazwą: Obóz sportowo-pożarniczy MDP województwa pomorskiego

14.06.2022

Do Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 8 czerwca 2022 roku wpłynęła oferta na realizację projektu złożona przez Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa  Pomorskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim przy ul. Podmiejskiej 5, dotycząca realizacji zadania publicznego pod nazwą: Obóz sportowo-pożarniczy MDP województwa pomorskiego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego – na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – ma obowiązek zamieszczenia w terminie 7 dni wniosku na realizację zadania publicznego w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczenie ogłoszeń, na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego na okres 7 dni.

Do pobrania