Ogłoszenia / komunikaty

Ogłoszenie w sprawie oferty realizacji zadania publicznego

02.09.2021

Ogłoszenie w sprawie  oferty realizacji zadania publicznego pod nazwą „Wzmacnianie sieci kryzysowego wsparcia żywnościowego dla cudzoziemców i osób nieobjętych systemową pomocą społeczną na terenie Rumi, Redy i Wejherowa”, złożonej w trybie pozakonkursowym przez Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście z siedzibą w Gdańsku.

Do pobrania