Ogłoszenia / komunikaty

Ogłoszenie w sprawie oferty realizacji zadania publicznego pn. „Zorganizowanie i przeprowadzenie eliminacji wojewódzkich III Olimpiady Wiedzy Obywatelskiej „Senior Obywatel” z galą wręczenia nagród”, złożonej w trybie pozakonkursowym przez Fundację Barbary Średniawy z siedzibą w Gdańsku.

29.07.2021

Ogłoszenie w sprawie oferty realizacji zadania publicznego pn. „Zorganizowanie i przeprowadzenie eliminacji wojewódzkich III Olimpiady Wiedzy Obywatelskiej „Senior Obywatel” z galą wręczenia nagród”, złożonej w trybie pozakonkursowym przez Fundację Barbary Średniawy z siedzibą w Gdańsku.

 

Do pobrania