Ogłoszenia / komunikaty

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na organizację imprez sportowych w 2022 roku

05.01.2022

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych województwa pomorskiego obejmujących wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej pod nazwą „Wspieranie realizacji imprez sportowych w województwie pomorskim w roku 2022”. 

Celem konkursu jest upowszechnianie sportu poprzez wspieranie organizacji imprez sportowych, konkursów, plebiscytów, szkoleń i konferencji o zasięgu ponadlokalnym, w tym międzynarodowym. Dotacja na wsparcie organizacji danej imprezy sportowej nie może przekroczyć 10 000 zł.

Oferty należy tworzyć wyłącznie za pośrednictwem platformy witkac.pl.

Oferty należy składać w formie papierowej, po prawidłowym jej utworzeniu w systemie witkac.pl. Decyduje data wpływu oferty do Urzędu.

 

W razie wątpliwości prosimy o kontakt: Paweł Jęcek, tel. 58 32 68 883, p.jecek@pomorskie.eu

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku.

 

Do pobrania