Ogłoszenia / komunikaty

Ogłoszenie o otwartym konkursie na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2022 roku

08.12.2021

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych województwa pomorskiego obejmujących wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej pod nazwą:

 „Wspieranie realizacji zadań z zakresu sportu powszechnego aktywizujących mieszkańców województwa pomorskiego w roku 2022”

Celem realizacji konkursu jest wspieranie i propagowanie realizacji programów, inicjatyw i innych działań aktywizujących mieszkańców województwa pomorskiego w zakresie sportu powszechnego, w szczególności jako elementu tworzenia wspólnot i społeczności lokalnych, w tym również poprzez realizację dodatkowych pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz zakup sprzętu sportowego poprzez wyłonienie organizacji pozarządowych jako operatorów wojewódzkich celem realizacji wskazanych niżej zadań:

Zadanie 1.: Program dla dzieci klas I-III szkół podstawowych pod nazwą „Umiem pływać”

Zadanie 2.: Organizacja aktywizacji sportowej i współzawodnictwa na wsi i w małych miastach

Zadanie 3.: Organizacja aktywizacji sportowej i współzawodnictwa w sporcie szkolnym

Zadanie 4.: Organizacja aktywizacji sportowej i współzawodnictwa w sporcie akademickim

Pełna treść ogłoszenia w załączniku.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt:
Paweł Jęcek,  tel. 58 32 68 883, e-mail: p.jecek@pomorskie.eu

Do pobrania