Ogłoszenia / komunikaty

Ogłoszenie konkursu w zakresie promocji i organizacji wolontariatu

28.04.2022

Zarząd Województwa Pomorskiego Uchwałą nr 420/348/22 z 28 kwietnia 2022 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania samorządu województwa pomorskiego w roku 2022 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie promocji i organizacji wolontariatu.

 

Do pobrania