Ogłoszenia / komunikaty

Nabór wniosków na realizację projektów w ramach KSOW

16.04.2024

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 11 kwietnia 2024 r., nabór wniosków realizowany będzie w formie odrębnych konkursów na wybór projektów zaplanowanych do realizacji w 2024 r. w ramach obszarów tematycznych ujętych w Planie operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2024-2025. Od 16 kwietnia do 10 maja 2024 r. można składać wnioski na realizację operacji w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

 

 

Uprawnionymi do składania wniosków w ramach konkursu są wyłącznie podmioty posiadające status Partnera KSOW. Partnerami KSOW mogą być podmioty zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich: osoby fizyczne, uczelnie i instytuty naukowe, przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego, fundacje i stowarzyszenia, lokalne organizacje społeczne (np. koła gospodyń wiejskich). Zapisy na partnerów KSOW – tutaj

 

Osoby fizyczne i organizacje działające na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i zainteresowane współpracą, które chcą wziąć udział w konkursie na wybór projektu mogą zarejestrować się w się w bezpłatnej bazie Partnerów KSOW.

 

Nabór wniosków na realizację projektów w 2024 r. realizowany będzie w formie odrębnych konkursów w ramach następujących rodzajów operacji:

  1. Dobre praktyki w branży rolniczej,
  2. Usługi cyfrowe w rolnictwie,
  3. Edukacja prozdrowotna dla dzieci i młodzieży,
  4. Przyszłość z odnawialnymi źródłami energii,
  5. Efektywne zarządzanie odpadami – zero waste w domu i w ogrodzie,
  6. Gospodarowanie zasobami wodnymi w leśnictwie,
  7. Transformacja energetyczna na obszarach wiejskich.

 

Szczegółowe informacje oraz zasady składnia wniosków w ramach poszczególnych konkursów wraz z  dokumentacją konkursową dostępne są powyżej – kliknij w ogłoszenie o konkursie dla danego rodzaju operacji.

 

Szczegółowych informacji o konkursie udzielają pracownicy jednostki regionalnej KSOW pod nr telefonów: (58) 32 68 949 oraz (58) 32 68 326.