• Strona główna
  • Ogłoszenia / komunikaty
  • Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego

Zarząd Województwa Pomorskiego informuje o prowadzeniu w terminie od  dnia 1 lipca do dnia 8 lipca 2024 roku konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa pomorskiego