Ogłoszenia / komunikaty

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie określenia zasad udzielania dotacji

04.05.2023

Zarząd Województwa Pomorskiego informuje o prowadzeniu w terminie od  dnia 8 maja do dnia 17 maja 2023 roku konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa pomorskiego.

Do pobrania