Ogłoszenia / komunikaty

Konsultacje Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2024

03.10.2023

Marszałek Województwa Pomorskiego zaproszenie do konsultacji  do konsultacji projektu sprawozdanie z konsultacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2024.

Uwagi i opinie można zgłaszać elektronicznie w terminie: od 3 października do 18 października 2023 r. za pomocą załączonego formularza uwag i wniosków.

Wypełniony, podpisany i zeskanowany formularz należy przesłać na adres email: a.chrul@pomorskie.eu w terminie do 18 października 2023 roku.

Osobą do kontaktu jest Agata Chrul, pracownik Biura ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, tel: 58 32 68 572, +48 789 442 464.