Ogłoszenia / komunikaty

Konkurs ofert na realizację zadania Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2023 na działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej,

24.01.2023

Zarząd Województwa Pomorskiego Uchwałą nr 73/423/23 z dnia 24 stycznia 2023 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2023 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

Uchwała 73-423-23 – ogłoszenie konkursu ofert – pomoc społ.

Załącznik Nr 1 do uchwały ZWP_ogłoszenie konkursu

Załącznik do Ogłoszenia karta oceny

Załącznik Nr 2 wzór oferty