Ogłoszenia / komunikaty

Konkurs ofert na realizację zadania Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2022 w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

13.01.2022

Zarząd Województwa Pomorskiego, Uchwałą Nr 37/317/22 z dnia 13 stycznia 2022 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania Województwa Pomorskiego w roku 2022 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. „Upowszechnianie i promowanie polityki senioralnej oraz działalności seniorów”.

Do pobrania