Ogłoszenia / komunikaty

Konkurs ofert na realizację zadania

23.05.2024

Zarząd Województwa Pomorskiego Uchwałą nr 622/550/24 z dnia 23 maja 2024 r. ogłasza konkurs ofert na realizację zadania „Wzmacnianie rozwoju partnerskiej współpracy pomiędzy samorządami, organizacjami pozarządowymi i biznesem poprzez wdrażanie nowych narzędzi współpracy wzmacniających działania organizacji pozarządowych oraz upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie ww. współpracy”.

Do pobrania