Ogłoszenia / komunikaty

Konkurs ofert na realizację działań na rzecz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych

25.05.2021

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania Województwa Pomorskiego w roku 2021 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Wspieranie rozwoju partnerskiej współpracy pomiędzy samorządami lokalnymi a podmiotami świadczącymi usługi aktywizacji i integracji na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym cudzoziemców”.

 

Oferty należy składać elektronicznie w systemie Witkac.pl do 16 czerwca 2021 r. do godz. 15.45 oraz w formie papierowej do dnia 17 czerwca 2021 r. w Kancelarii Ogólnej UMWP do godz. 15.45, nadać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP

Do pobrania