Ogłoszenia / komunikaty

Konkurs ofert na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

24.03.2021

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych województwa pomorskiego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Do pobrania