Ogłoszenia / komunikaty

Konkurs na wspieranie realizacji szkolenia i organizacji współzawodnictwa dzieci i młodzieży

08.12.2020

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych województwa pomorskiego obejmujących wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej pod nazwą: „Wspieranie realizacji szkolenia i organizacji współzawodnictwa dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w województwie pomorskim w roku 2021”.

 

Celem realizacji konkursu jest wspieranie realizacji programów szkoleniowych i współzawodnictwa na szczeblu wojewódzkim w sporcie dzieci i młodzieży, w tym dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, oraz szkolenia, współzawodnictwa i rehabilitacji w sporcie osób niepełnosprawnych, a także organizacja, prowadzenie szkoleń i poradnictwa w zakresie kultury fizycznej jak również zakup sprzętu sportowego. Szkolenie powinno mieć zasięg co najmniej wojewódzki, obejmujący Województwo Pomorskie. Powinno być prowadzone w wielu dyscyplinach sportu, w szczególności poprzez tworzenie odpowiednich warunków w drodze systematycznej pracy szkoleniowo wychowawczej, zapewnienie udziału zawodników w zawodach ogólnopolskich w ramach m. in. kadry wojewódzkiej. Program szkoleniowy powinien również zapewniać jego kontynuację i systemowy rozwój w latach następnych. Termin składania ofert upływa 31 grudnia 2020 r. o godz. 15.45.

 

Zobacz: załącznik ogłoszenia SZKOLENIA 2021

W razie wątpliwości prosimy o kontakt: