Ogłoszenia / komunikaty

Informacja Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawie ofert realizacji zadań publicznych

20.10.2022

Informacja Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawie 6 ofert realizacji zadań publicznych złożonych w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

Załącznik:

 1. Informacja o możliwości zgłaszania uwag do ofert na realizację zadań publicznych
 2. Klauzula Informacyjna
 3. Oferty realizacji zadań publicznych w trybie art. 19a
  Oferta Związek Sybiraków Zarząd Główny
  Oferta Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych
  Oferta Związek Inwalidów Wojennych RP
  Oferta Związek Byłych Więźniów Politycznych
  Oferta Stowarzyszenie Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę
  Oferta Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych