Ogłoszenia / komunikaty

Informacja Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawie 5 ofert realizacji zadań publicznych złożonych w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

11.10.2023

Informacja Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawie 5 ofert realizacji zadań publicznych złożonych w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

 Załączniki:

  1. Klauzula Informacyjna
  2. Informacja o możliwości zgłaszania uwag do ofert
  3. Oferta GKS Jantar
  4. Oferta Fundacji im.Helen Keller
  5. Oferta Fundacji Parnet Project Muscular Dystrophy
  6. Oferta Polskiego Związku Niewidomych OP
  7. Oferta Stowarzyszenia Effetha
Do pobrania