Ogłoszenia / komunikaty

Informacja Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawie 4 ofert realizacji zadań publicznych złożonych w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

11.10.2023

Informacja Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawie 4 ofert realizacji zadań publicznych złożonych w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

 

Załączniki:

  1. Klauzula Informacyjna
  2. Informacja o możliwości zgłaszania uwag do ofert
  3. Oferta Fundacji Platynowa Drużyna
  4. Oferta Fundacji Słoneczne Wzgórze
  5. Oferta Stowarzyszenia Niebieski Skarb Integracja
  6. Oferta Stowarzyszenia Niebieski Skarb Tydzień
Do pobrania