Ogłoszenia / komunikaty

Informacja Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawie 3 ofert w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

03.10.2023

Informacja Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawie 3 ofert realizacji zadań publicznych złożonych w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Załączniki:

  1. Klauzula Informacyjna
  2. Informacja o możliwości zgłaszania uwag do ofert na realizację zadań publicznych
  3. Oferta Stowarzyszenie Cool-awi
  4. Oferta Stowarzyszenie Dlaczego NIE
  5. Oferta Polskie Stowarzyszenie Diabetyków