Ogłoszenia / komunikaty

Granty na rozwój kultury w województwie pomorskim w roku 2024 rozstrzygnięte

05.03.2024

Otwarte konkursy ofert Rozwój kultury w województwie pomorskim w roku 2024 rozstrzygnięte! 2 500 000 złotych trafi do organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne na terenie Województwa Pomorskiego.

Zarząd Województwa Pomorskiego podjął 5 marca 2024 roku Uchwały nr 277/529/24 oraz 278/529/24 w sprawie zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych województwa pomorskiego obejmujących wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w zakresie otwartych konkursów ofert Rozwój kultury w województwie pomorskim w roku 2024 – wsparcie zadań dotacją do 40 000 zł  oraz Rozwój kultury w województwie pomorskim w roku 2024 – wsparcie zadań dotacją od 40 000 zł wraz z udzieleniem dotacji z budżetu województwa pomorskiego na rok 2024.

W ramach konkursów wpłynęło aż 227 ofert, oferenci starali się łącznie o kwotę 9 368 627 zł. Zarząd Województwa Pomorskiego dofinansował 72 projekty.

Dofinansowanie uzyskały między innymi: Stowarzyszenie Neoarte z Gdańska na zadanie pn.  „XIII edycja festiwalu NeoArte – Syntezator Sztuki”, Stowarzyszenie „Pro Kultura” z Człuchowa na „XX Polish Boogie Festival” czy też Fundacja im. Józefa i Jadwigi Chełmowskich z Brus na projekt „Ochrona i promocja twórczości ludowej Józefa Chełmowskiego – IV edycja warsztatów konserwatorskich”.

 

Pełna lista dofinansowanych projektów znajduje się w załącznikach.

Uchwała 277.529.24 – mały grant

Załącznik do Uchwały ZWP 277.529.24

Uchwała 278.529.24 – duży grant

Załącznik do Uchwały ZWP 278.529.24