Ogłoszenia / komunikaty

Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków – rozstrzygnięcie 2023

28.02.2023

Sejmik Województwa Pomorskiego dnia 27 lutego 2023 roku przyjął uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa pomorskiego.

 

Do pobrania