Ogłoszenia i komunikaty

Ogłoszenie o II naborze wniosków w konkursie o przyznanie stypendiów dla twórców kultury
Ogłoszenie w sprawie realizacji zadania publicznego „Pakiet pomocowy dla niewidomych kombatantów zagrożonych skutkami epidemii COVID-19"
Europejski Bank Inwestycyjny zaprasza do składania ofert w celu wyboru drugiego pośrednika finansowego
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na prowadzenie punktu konsultacyjno-diagnostycznego na terenie Trójmiasta zgodnie z wytycznymi Krajowego Centrum ds. AIDS.
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej w 2020 roku
Rozstrzygnięcie konkursu ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Ogłoszenie o konkursie na dyrektora Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku [ZMIANA TERMINU ROZPATRZENIA OFERT]
Konkurs ofert na prowadzenie punktu konsultacyjno-diagnostycznego w Trójmieście zgodnie z wytycznymi Krajowego Centrum ds. AIDS
Oferta realizacji zadania „Pozyskanie żywności, transport – wsparciem dla mieszkańców województwa pomorskiego”
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie rozwoju turystyki i krajoznawstwa w województwie pomorskim w roku 2020
Odwołanie spotkań konsultacyjnych dot. projektów Programów Ochrony Powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej oraz dla strefy pomorskiej
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert „Rozwój kultury w województwie pomorskim w roku 2020"
Rozstrzygnięcie konkursu ofert w zakresie pomocy społecznej – łagodzenie skutków ubóstwa i wspieranie programów na rzecz wyjścia z trudnych sytuacji życiowych
Rozstrzygnięcie konkursu o przyznanie stypendiów dla twórców kultury z budżetu Województwa Pomorskiego w roku 2020
Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków – rozstrzygnięcie 2020
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert „Wspieranie realizacji imprez sportowych w województwie pomorskim w roku 2020"
Rozstrzygnięcie sportowych otwartych konkursów ofert w 2020 roku – „Szkolenia” oraz „Aktywizacja”
Rozstrzygnięcie konkursu na prowadzenie punktu konsultacyjno-diagnostycznego w Słupsku zgodnie ze standardami Krajowego Centrum ds. AIDS
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020 r.
Konkurs ofert na realizację zadania Samorządu Województwa Pomorskiego w 2020 roku w zakresie pomocy społecznej – pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
Nabór partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu zamkniętego na rozwój usług społecznych
Konkurs ofert na realizację zadania samorządu województwa pomorskiego w 2020 roku w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
Konkurs ofert na realizację zadania Rozwój turystyki i krajoznawstwa w województwie pomorskim w roku 2020

Aktualności

Wielkie podziękowania dla darczyńców za pomoc szpitalom. Przekazali prawie 18,5 mln zł na walkę z pandemią

W czasie pandemii pomoc przekazywały firmy, prywatni przedsiębiorcy i zwykli ludzie. Dzięki nim pomoc trafiła do 29 placówek szpitali, przychodni, stacji pogotowia ratunkowego. Łącznie to prawie 18,5 mln zł, które ofiarowało ponad 2,5 tys. podmiotów.

W związku z pandemią koronawirusa więcej seniorów z Pomorza skorzysta z bezpłatnych szczepionek przeciwko pneumokokom

Seniorzy z 17 pomorskich powiatów, już po raz trzeci, otrzymają bezpłatne szczepienia ochronne przeciwko pneumokokom. Zostanie zaszczepionych ponad 2,3 tys. osób. Samorząd województwa pomorskiego przekaże na ten cel 388 tys. zł, resztę dołożą powiaty.